Skip Navigation Linksontwerp

scan ontwerp website 2 001.jpg 

‚Äč

Bij het opmaken van een gepast ontwerp dienen keuzes gemaakt te worden.

Na een eerste vrijblijvend verkennend gesprek trachten wij te achterhalen wat u juist verwacht, welke 'sfeer' uw project mag uitstralen.

In een volgende stap wordt een voorontwerp opgemaakt met bijhorend beplantingsvoorstel en zonodig een aantal perspectiefschetsen.

De vormgeving, de plantenkeuze en de voorgestelde materialen worden heel duidelijk toegelicht en besproken.

Aan de hand van het definitief ontwerp kan indien gewenst een gepaste offerte voor uitvoering opgemaakt worden.